Reklamační řád

 

Co dělat v případě reklamace

Celý náš tým se maximálně snaží, aby k reklamacím nedocházelo, ale samozřejmě i přes veškeré vynaložené úsilí se může stát, že zboží bude nutno reklamovat. Níže uvádíme co v takovém případě dělat.

Ze zákona jste oprávnění uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 • Záruční doba zboží běží od jeho převzetí
 • Záruku nemůžete uplatnit na běžné opotřebení zboží
 • Záruka se nevztahuje na dárky ke zboží, nebo zboží vyhrané v soutěži

Všeobecně:

 • Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 • Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Co dělat když:

Zboží vám dorazí poničené:

 • Ještě než podepíšete dopravci převzetí, zkontrolujte, prosím, zda daný balíček/balík dorazil v pořádku a nejeví známky poničení či poškození. Pokud by nějaké také známky jevil, tak jej nepřebírejte.
 • Pokud se balíček tvářil při převzetí přátelsky a v pořádku, ale po otevření vás nemile překvapil v podobě poškozeného zboží, co nejdříve se nám, prosím, ozvěte na reklamace@sareha.cz. Společně to jistě vyřešíme, případně o této skutečnosti informujte přepravce (v závislosti na druhu vámi zvolené přepravy): Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty  I PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 225 331 500 I  DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.

Po otevření najdete, co jste si neobjednali:

 • To by pro nás byla samozřejmě trapná chvilka, výběru a balení zboží věnujeme velkou pozornost a před odesláním zboží několikrát kontrolujeme. Nicméně jsme také jenom lidi a nechtěná chybka se může stát. I v tomto případě nás ihned kontaktujte na e-mail reklamace@sareha.cz a my svou chybu obratem napravíme.

 = prvním krokem je vyplnění našeho Reklamační_protokol, ten spolu se zbožím a fakturou zašlete nebo osobně přineste na adresu naší provozovny Libušská 133/248, Praha 4 (areál DKNV). Na vyřízení reklamace máme 30 dnů, ale budeme se snažit, aby všem bylo vyřízeno mnohem dříve.

Pokud bude reklamace shledána oprávněnou a reklamované zboží nebude možné opravit nebo vyměnit, celá nebo poměrná část kupní ceny bude zaslána na účet, jež uvedete v reklamačním protokolu. Případně vám částku vyplatíme hotově v naší provozovně (Libušská 133/248, Praha 4).

Vrácení peněz poštovní poukázkou bohužel není možné.

 

Vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:

Zboží zakoupené na www.sareha.cz je možné vrátit bez udání důvodu během zákonné 14ti denní lhůty, která se počítá od data jeho převzetí. Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoliv na zboží zakoupené v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (tzn. pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ).

Vrácení je možné osobně na adrese naší provozovny (Libušská 133/248, Praha 4 - areál DKNV) nebo jej odešlete zpět počtou či jinou přepravní společností na stejnou adresu.

Ke zboží, prosím, přiložte fakturu a vyplněný Formulář_odstoupení_od_smlouvy. Značně to urychlí vyřízení.

Jen pro jistotu – několik upřesnění k vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:

 • 14ti denní lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení je 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních (tzn. převezme-li zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
 • Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu, ten sice není předmětem koupě ani součástí koupené věci, ale i přesto má Sareha právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Sareha, spol. s r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Těmto poplatkům předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu před jeho zpětným odesláním (vyčištění, správné zabalení, kompletace…). Každý případ odstoupení od smlouvy je vzhledem k rozličnosti zboží řešen individuálně.

Sareha, spol. s r.o. vám zašle peníze zpět do 14ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy na účet, jež uvedete ve Formuláři odstoupení od smlouvy. Případně vám částku vyplatíme hotově v naší provozovně (Libušská 133/248, Praha 4).

Vrácení peněz poštovní poukázkou bohužel není možné.

 

Závěrem – kompletní info ohledně nakupování na www.sareha.cz naleznete v našich obchodních podmínkách.